Finished Dynamo Kirov Znamya Truda - Live Match Stats

  • 0 25 Ilya Yurchenko 25' Ilya Yurchenk...
  • 258475 54 R. Maltsev 54' R. Maltsev
  • 0 87 Daniil Nagovitsin 87' Daniil Nagovi...
  • 0 69 Arsen Dzhioev 69' Arsen Dzhioev
25' Ilya Yurchenko 25' Goal 25'  Ilya Yurchenko 54' R. Maltsev 54' Goal 54'   Maltsev R. Maltsev 69' Arsen Dzhioev 69' Goal 69'  Arsen Dzhioev 87' Daniil Nagovitsin 87' Goal 87'  Daniil Nagovitsin
  • Date: 25/10/2023
  • Time: 11:00