Finished Krylya Sovetov Baltika Kaliningrad - Live Match Stats

 • 257942 10 V. Khubulov 10' V. Khubulov
 • 99039 89 G. Bijl 89' G. Bijl
 • 213265 56 R. Fernández 56' R. Fernández
 • 80351 67 Á. Henríquez 67' Á. Henríquez
 • 161019 74 M. Kuzmin 74' M. Kuzmin
10' V. Khubulov 10' Goal 10'  Khubulov V. Khubulov 56' R. Fernández 56' Goal 56'  Fernandez R. Fernández 67' Á. Henríquez 67' Goal 67'  Henriquez Á. Henríquez 74' M. Kuzmin 74' Goal 74'  Kuzmin M. Kuzmin 89' G. Bijl 89' Goal 89'  Bijl G. Bijl
 • Date: 26/07/2023
 • Time: 16:30
 • Venue: Cosmos Arena