Finished Sichuan Jiuniu FC Wuxi Wugou - Live Match Stats

  • 176781 54 Edu García 54' Edu García
  • 60' Liang Jinhu
  • 253838 69 Baihelamu Abuduwaili 69' Baihelamu Abu...
  • 186502 77 C. Egbuchunam 77' C. Egbuchunam
54' Edu García 54' Goal 54'   García Martín Edu García 60' Liang Jinhu 60' Own Goal 60'   Liang Jinhu 69' Baihelamu Abuduwaili 69' Goal 69'   Baihelamu Abuduwaili 77' C. Egbuchunam 77' Goal 77'   Egbuchunam C. Egbuchunam
  • Date: 18/10/2023
  • Time: 08:30