Finished Liaoning Shenyang Urban FC Yanbian Longding - Live Match Stats

  • 0 10 Yinhan Min 10' Yinhan Min
  • 0 23 Ziming Liu 23' Ziming Liu
21' Te 21' Red Card 21' 10' Yinhan Min 10' Goal 10'  Yinhan Min 23' Ziming Liu 23' Penalty 23'  Ziming Liu
  • Date: 18/10/2023
  • Time: 08:00