Finished BKMA Yerevan FC Ararat Armenia - Live Match Stats

  • 0 57 Gevorg Tarakhchyan 57' Gevorg Tarakh...
  • 86091 14 M. Yattara 14' M. Yattara
14' M. Yattara 14' Goal 14'   Yattara M. Yattara 57' Gevorg Tarakhchyan 57' Goal 57'  Gevorg Tarakhchyan
  • Date: 01/09/2023
  • Time: 15:00
  • Venue: Vagharshapat Football Academy