Finished Zibo Cuju Shijiazhuang Gongfu FC - Match Overview

  • 192422 10 Gao Haisheng 10' Gao Haisheng
  • 0 82 Shengpan Ji 82' Shengpan Ji
  • 195543 51 Nan Xiaoheng 51' Nan Xiaoheng
  • 190747 58 Huang Jiajun 58' Huang Jiajun
44' Minghao Zhou 44' Red Card 44' Minghao Zhou 10' Gao Haisheng 10' Goal 10'   Gao Gao Haisheng 51' Nan Xiaoheng 51' Goal 51'   Nan Xiaoheng 58' Huang Jiajun 58' Goal 58'   Huang Jiajun 82' Shengpan Ji 82' Goal 82'  Shengpan Ji
  • Date: 16/06/2022
  • Time: 08:00