Finished Jiangxi Liansheng Shaanxi Chang'an - Live Match Stats

  • 156748 21 Yang Wenji 21' Yang Wenji
  • 0 45 Peng Yang 45' Peng Yang
  • 0 79 Zhiquan Pang 79' Zhiquan Pang
  • 0 90 Zhiquan Pang 90' Zhiquan Pang
21' Yang Wenji 21' Goal 21'   Yang Yang Wenji 45' Peng Yang 45' Goal 45'  Peng Yang 79' Zhiquan Pang 79' Goal 79'  Zhiquan Pang 90' Zhiquan Pang 90' Goal 90'  Zhiquan Pang
  • Date: 17/06/2022
  • Time: 08:30